Zalety i wady outsourcingu marketingu

Zalety i wady outsourcingu marketingu

Posługiwanie się współczesnymi narzędziami marketingowymi wymaga coraz bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Jest to szczególnie widoczne w obszarze komunikacji z rynkiem. Czy outsourcing marketingu pomaga stawiać czoła wyzwaniom rynkowym?Uwarunkowania...