Tradycyjne paradygmaty marketingowe odchodzą do lamusa. Dynamiczny rozwój metod komunikacji marketingowej oraz kanałów wykorzystywanych do komunikacji z otoczeniem, wymagają zmiany sposobu myślenia i działania marketingowego – komunikowania jednym głosem.

Program komunikacji marki z odbiorcami – jednym głosem

Zintegrowana komunikacja marketingowa zastępuje tradycyjne koncepcje marketingowe. Zakłada ona strategiczne i procesowe podejście do stosowania różnych form, narzędzi i kanałów komunikacji. Obejmuje planowanie, rozwój, wdrożenie i ocenę skoordynowanego, przekonującego programu komunikacji marki z jej odbiorcami. Dosłownie rzecz ujmując: należy zapewnić aby wszystkie kontakty klienta z marką były właściwe dla niego, skoordynowane ze sobą, zgodne z przyjętymi wcześniej celami strategicznymi. Posługując się reklamą, social media marketingiem, działaniami public relations i korzystając z wszelkich innych form komunikacji z grupą docelową musimy pamiętać, że stanowią one element większej całości. Ich treść, przesłanie które ze sobą niosą, kreują i podtrzymują wizerunek marki w umysłach odbiorców.

Wyzwania dla komunikacji marketingowej

Warto zwrócić uwagę, że w dobie wzrastającego znaczenia interaktywnych kanałów komunikacji, to co mówi się i pisze się o marce w coraz mniejszym zakresie pozostaje pod kontrolą firmy, która jest właścicielem praw do niej. To konsumenci mają coraz większy udział w kreowaniu wizerunku marek. Firmy natomiast stają przed nowym wyzwaniem. Jest nim zrozumienie uwarunkowań komunikacji i mechanizmów powstawania wyobrażeń, postaw i preferencji wpływających na zachowania konsumentów.

Komunikacja jednym głosem polega na zapewnieniu by wszystkie kontakty klienta z marką były właściwe, skoordynowane ze sobą i zgodne z przyjętymi celami strategicznymi.

Agencja komunikacji marketingowej – partner w dialogu z rynkiem

Powierzając działania promocyjne, reklamowe czy wizerunkowe pojedynczym wykonawcom, łatwo utracić kontrolę nad strategicznym procesem budowania wartości marki. W agencji komunikacji marketingowej One Voice dbamy o to aby pozycjonowanie marki przynosiło właściwe efekty i pozwalało osiągać ambitne cele rynkowe. Doskonale rozumiemy, że kluczem do osiągnięcia skuteczności w budowaniu wartości maki jest zachowanie spójności przekazu. Dbamy o to, aby bez względu na zakres stosowanych form i metod komunikacji, zachować umiejętność mówienia jednym głosem.