LOGO

Znak graficzny zaprojektowany dla firmy WG Locksmiths z siedzibą w Londynie ma do spełnienia konkretną funkcję praktyczną. Jednoznaczna identyfikacja zakresu prowadzonej przez frimę działalności dzięki wykorzystaniu symboliki klucza w projekcie logo, wspiera pozyskanie klientów. 

STRONA INTERNETOWA

Nowoczesna, responsywna strona internetowa zintegrowana została z profilami firmy w serwisach rekomendujących usługi świadczone na terenie Wielkiej Brytanii. Wyrazisty projekt graficzny strony dostosowany został do charakteru potrzeby jaką jest dorobienie klucza, naprawa zamka czy awaryjne otwarcie drzwi. 

PROMOCJA SPRZEDAŻY

Zaprojektowane vouchery, wizytówki i ulotki wykorzystane zostały do wsparcia sprzedaży usług firmy oraz jako instrumenty budowania lojalności klientów biznesowych.

PROMOCJA SPRZEDAŻY

Zaprojektowane vouchery, wizytówki i ulotki wykorzystane zostały do wsparcia sprzedaży usług firmy oraz jako instrumenty budowania lojalności klientów biznesowych.

.
.
.

chcesz zbudować SILNĄ markę?
Skontaktuj się z nami

One Voice

ul. K. Hoffmanowej 19/215

35-016 Rzeszów

biuro: 17 770 73 27

studio: +48 795 949 030

chcesz zbudować SILNĄ markę?
Skontaktuj się z nami

One Voice

ul. K. Hoffmanowej 19/215

35-016 Rzeszów

biuro: 17 770 73 27 

studio: +48 795 949 030